Učební obor 23-51-H/01

Délka vzdělávacího programu a forma studia

Studium oboru strojní mechanik je tříleté denní studium zakončené závěrečnou učňovskou zkouškou v posledním ročníku studia.

Žáci jsou po dobu studia sponzorováni partnerskými strojírenskými firmami.

Obor je podporován Jihočeským krajem.

 

Pojetí vzdělávacího programu

Během studia oboru strojní mechanik jsou žáci vzděláváni především k tomu, aby získali praktické zkušenosti v oblasti výroby a montáže jednotlivých součástí a strojních celků, zaměřené hlavně na opravy, servis a údržbu kovový výrobků a konstrukcí. Součástí výuky je také příprava žáků k získání svářečských certifikátů. Během studia žáci absolvují pravidelnou výuku odborného výcviku. V rámci studia žáci absolvují také praktickou výuku v partnerských firmách.

Učební plán

  • ke stažení v pdf formátu ZDE

Průvodce studiem

  • průvodce obsahuje přehledně sepsané informace např. o zaměření oboru, aktivit na škole, certifikace, detailněji popsané odborné předměty apod.
  • ke stažení v pdf formátu ZDE

Uplatnění

Po vykonání závěrečné učňovské zkoušky mohou být absolventi zařazováni jako provozní zámečníci, montéři a strojní zámečníci, dále na pozicích, kde je požadována obsluha, řízení a servis, běžná údržba a kontrola nejrůznějších strojních zařízení.

Možnosti dalšího vzdělávání

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou učňovskou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do nástavbového studia pro tříleté učební obory navazující na předešlou přípravu. Studium probíhá formou denního dvouletého studia nebo při zaměstnání formou večerního tříletého studia.