základní údaje | hlavní kontakty | proč vybrat naši školu | průvodce obory | přijímací řízení | dny otevřených dveří | videa | další informace

Základní popis školy

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín je státním vzdělávacím centrem odborného vzdělávání v oblasti elektrotechniky, strojírenství, výpočetní techniky a informatiky s nabídkou různých forem vzdělávání.

Nový školní areál je, co do výstavnosti a technického vybavení, jedním z nejmodernějších v celém Jihočeském kraji. Jeho součástí je školní budova, hala pracovního vyučování, devíti podlažní budova domova mládeže s kapacitou 360 lůžek, sportovní hala, školní kuchyně a jídelna, školní hřiště a další zařízení.

Škola nabízí studijní obory zakončené maturitní zkouškou a učební obory zakončené výučním listem. Žáci oborů Mechanik seřizovač mohou na konci 3. ročníku absolvovat Závěrečnou učňovskou zkoušku a získat, tak navíc plnohodnotný výuční list.

Spolupracuje s celou řadou firem. Vybraní žáci jsou těmito firmami sponzorováni. Dostávají měsíční stipendia minimálně 1200–3600,- Kč a v každém dalším roce se výše podpory zvyšuje. Některé firmy hradí žákům také stravování a ubytování. Sponzorovaní žáci mají v dané firmě zaručenou práci po ukončení studia.

Základní údaje

název školy adresa školy pracovní doba mapa
Střední odborná škola strojní a elektrotechnická,
Velešín, U Hřiště 527
U Hřiště 527, 382 32 Velešín 7:00 – 12:00 zde

 

Hlavní kontakty

kontakt jméno a příjmení telefon e-mail
ředitel školy Ing. Bc. Milan Timko 606 511 586 timko[zavinac]sosvel.cz
zástupce ředitele Mgr. Eliška Šiponová 725 158 683 siponova[zavinac]sosvel.cz
zástupce ředitele Mgr. Vladimír Přibyl 722 921 336 pribyl[zavinac]sosvel.cz
vedoucí učitel – praxe Petr Hastík 725 158 674 hastik[zavinac]sosvel.cz
sekretariát školy
poštovní podatelna
Irena Marková 725 158 931
380 331 071
380 331 561
sekretariat[zavinac]sosvel.cz
domov mládeže Jana Douchová 720 989 238 domov.mladeze[zavinac]sosvel.cz

 

Co nás řadí mezi výjimečné školy?

  • praktické předměty učí učitelé inženýři pocházející z praxe
  • od školního roku 2021/2022 nová učebna pro tvorbu virtuální reality
  • na informatických oborech (IT, EPS) žáci navrhují chytré domácnosti a pracují s robotikou
  • žáci si své teoretické znalosti ověřují v praxi na našich špičkově vybavených dílnách, elektro a IT laboratořích
  • spolupracujeme s 22 firmami v regionu (Jihostroj, Bosch, Engel a další), které sponzorují naše žáky
  • studenti získají mezinárodně uznávané certifikáty (CISCO, ECDL, AutoCad atd.)
  • žáci se mohou účastnit mezinárodních stáží v jejich oboru v rámci projektu Erasmus+ (Slovinsko, Španělsko, Lotyšsku aj.)
  • řadu odborných exkurzí (do firem, specializovaných středisek, odborných výstav, …) i kulturních exkurzí (třídenní exkurze do Prahy s divadelními představeními)
  • areál školy je z hlediska technického vybavení jeden z nejmodernějších v celém Jihočeském kraji
  • zdarma velké parkoviště pro žáky v bezprostřední blízkosti školy

Chtěli byste se dozvědět ještě další informace? Podívejte se na webovou stránku Proč studovat právě u nás.

 

Průvodce obory

Průvodce obsahuje přehledně sepsané informace např. o zaměření oboru, aktivit na škole, certifikace, detailněji popsané odborné předměty apod. Níže jsou uvedené odkazy ke stažení ve formátu *.pdf.

název oboru – maturitní odkaz na průvodce
Elektrotechnika – počítačové systémy odkaz ke stažení
Informační technologie odkaz ke stažení
Mechanik seřizovač – Programátor CNC strojů odkaz ke stažení
Mechanik seřizovač – Mechatronik odkaz ke stažení
název oboru – učební odkaz na průvodce
Obráběč kovů – Obsluha CNC strojů odkaz ke stažení
Elektromechanik pro stroje a zařízení odkaz ke stažení
Strojní mechanik odkaz ke stažení

Přijímací řízení a přihlášky

Všechny důležité informace najdete na stránce Přijímací řízení, kde najdete např. jaká je kapacita oborů, termíny zkoušek, kritéria přijímacího řízení pro maturitní a učební obory apod.

Přihlášku vyplněnou a potvrzenou základní školou a lékařem (kromě oboru Informační technologie) je nutné do školy poslat poštou nebo odevzdat nejpozději do 1. března 2021. Přihlášky se podávají buď osobně, nebo poštou na adresu školy.

Mohu podat přihlášku na dva obory?

Ano. Pokud máte zájem o dva obory z nabídky naší školy, můžete k nám podat obě dvě přihlášky.

 

Dny otevřených dveří

V letošním školním roce plánujeme několik termínů Dnů otevřených dveří. Přesné termíny najdete na našich webových stránkách. Termíny a podmínky se mohou v průběhu měnit podle situace a vlivem protiepidemiologických opatření vlády ČR.

Záznam živého streamu z prohlídky naší školy z online Dne otevřených dveří, nejčastější otázky uchazečů (záznam chatu) a další videa s představením oborů najdete na této stránce.

 

Videa o naší škole

Zajímává Vás, jak vypadají naše učebny, dílny, pokoje pro žáky na domově mládeže atd. Kde Vaše děti tráví volné chvíle, než se rozprchnou zpět domů? Podívejte se na nová videa, které jsme pro Vás připravili a snad některé otázky budou zodpovězeny.

 

Další informace o škole a oborech

Prezentace o naší škole, kde najdete všechny důležité informace je ke stažení zde.

Základní přehled a informace o oborech najdete také v tištěné verzi Atlasu škol na straně 46. Ke stažení v elektronické podobě zde.

Součástí výuky je i možnost získat mezinárodní certifikace z různých oblastí. Informační letáček o certifikaci ECDL je ke stažení zde a k Cisco Academy je ke stažení zde.