Výsledky výběrového řízení veřejné nabídky Vybavení šaten školy naleznete zde.