Žádost o opakování ročníku.

Žádost o přerušení studia.

Žádost o změnu oboru studia.

Žádost o povolení pozdního příchodu do školy.

Žádost o povolení předčasného odchodu ze školy.

Žádost o uvolnění z hodin tělesné výchovy.

Žádost o uvolnění z vyučování.