Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 jsou k dispozici zde.