soutěž – Creativity & Innovation Challenge 2012

Studenti středních škol z celé republiky porovnávali v Praze své kreativní schopnosti

articles: zimola_small.png

Více než sto vybraných studentů středních a vysokých škol z celé České republiky se ve čtvrtek 3. května 2012 sešlo, aby na půdě Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze porovnali své schopnosti inovativního a kreativního myšlení při řešení týmového zadání v oblasti IT technologií. Již pošesté měli studenti příležitost zapojit se do unikátní soutěže CREATIVITY & INNOVATION CHALLENGE, tentokrát s podtitulem ULTRABOOK: KLÍČ K NOVÝM TYPŮM ICT SLUŽEB, kterou v České republice uspořádala organizace Junior Achievement s generálním partnerem soutěže společností INTEL.

„Největším přínosem pro zúčastněné studenty je možnost vyzkoušet si týmovou spolupráci, se kterou se nejspíše setkají ve svém budoucím zaměstnání. Zároveň zjistí, jak důležité je umět prosadit svůj názor v týmu, získat pro něj podporu a efektivně zformulovat své myšlenky. V neposlední řadě získají zkušenost s prezentací svého projektu před velkým publikem“, říká o soutěži národní koordinátorka tohoto projektu, paní Jitka Bulantová. Z vítězného týmu bylo vybráno několik studentů, kteří budou mít příležitost reprezentovat svou školu a také Českou republiku na evropském finále v Bruselu, které se bude konat již na konci května.

„Studenti měli za úkol přijít s návrhy, jak kreativně využít Ultrabook a jeho inovativní technologie,“ říká Pavel Kubů, manažer rozvoje obchodu ve zdravotnictví a školství ze společnosti Intel.

Za SOŠ Velešín se soutěže zúčastnili studenti třídy EPS2: Petr Kopecký, Vlastimil Opekar, Jiří Chaloupka, Tomáš Fojtíček a Jiří Fázik. Účastníci byli rozdělení do 18 týmů tak, aby se mezi sebou navzájem neznali, což skvěle simulovalo běžnou praxi v zaměstnání. Na zadaném úkolu pracovali studenti v týmech celý den. Kromě rad svých průvodců z vysokých škol mohli v průběhu dne využít také zkušeností odborných konzultantů z řad partnerských společností. Svůj výsledek nakonec prezentovali před všemi účastníky, odbornou porotou a velkým počtem hostů.

Vítězem soutěže se stal tým číslo 13 s projektem zaměřeným na efektivní využívání sociálních sítí (Facebook, Twitter, apod.) prostřednictvím předinstalovaného softwaru ultrabooku. Vítězný tým byl složen ze studentů SŠHS v Kroměříži, OA v Libereci, Smíchovské SPŠ v Praze a OA, SOŠ a JŠ v Hradci Králové. I když žádný z našich studentů nebyl členem vítězného týmu, rozhodně nebyla účast v soutěži ztraceným časem. Při závěrečných prezentacích právě naši studenti dovedli odpovídat na odborné otázky poroty a obhajovat tak své projekty. Sami studenti pozitivně hodnotili rozdělení do různých týmů, což se zpočátku zdálo být handicapem, nicméně právě simulace skutečné praxe dokázala z jednotlivých členů týmů dostat maximum.

Porota

 • prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. – Proděkan pro doktorské studium a výzkum, Fakulta elektrotechnická, ČVUT
 • Ing. Pavel Hajný – scénárista, novinář, spisovatel, redaktor
 • David Kozák – Projektový manažer, Czech ICT Alliance
 • Pavel Svoboda – PR Manager, Intel Czech Tradings, Inc.
 • Miloš Huněk – Senior Manager IT oddělení, KPMG Česká republika, s. r. o.
 • Ing. Lukáš Najman – Finanční ředitel, Hewlett-Packard

Odborní konzultanti

 • Pavel Kubů – Manažer rozvoje obchodu ve zdravotnictví a školství, Intel Czech Tradings, Inc.
 • Lukáš Baroch – Manažer pro služby, DATART International, a.s.
 • Martin Vařbuchta – Manažer pro retail a telekomunikace, Intel Czech Tradings, Inc.
 • Jaroslav Petráš – Retail specialist, Intel Czech Tradings, Inc.
 • Petr Ulvr – Manažer rozvoje obchodu, Intel Czech Tradings, Inc.
 • Michal Kříž – Technologický specialista, DATART International, a.s.

Junior Achievement

Junior Achievement je nejstarší a nejrozsáhlejší vzdělávací nezisková organizace na světě. Vznikla v roce 1919 v USA, dnes působí ve 123 zemích světa. Do jejích programů se každoročně zapojuje 10 milionů dětí a mladých lidí ve věku od 6 do 22 let.

Českou kancelář Junior Achievement založil v roce 1992 pan Tomáš J. Baťa. V současné době se kurzů Junior Achievement, jež probíhají jako součást výuky přímo ve školách, účastní ročně zhruba 15 000 studentů z celé České republiky. Od roku 1992 prošlo kurzy JA ČR již 300 000 dětí a mladých lidí.

Organizace Junior Achievement je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Učitelům, kteří programy JA vyučují, zajišťuje organizace kromě metodických a výukových materiálů i odborné proškolení.

Základem vzdělávacího systému je spolupráce s firmami. Manažeři přednášejí studentům a podílejí se na výuce kurzů i na vedení organizace. Prostřednictvím Junior Achievement školy navazují a využívají partnerství se subjekty podnikatelské a firemní sféry, které obohacují výuku praktickými informacemi a zkušenostmi z reálného světa byznysu.

Junior Achievement je financována výhradně z darů partnerských firem. K nejvýznamnějším partnerům patří firmy Baťa, Citi, Hewlett-Packard, Johnson&Johnson či KPMG. Junior Achievement ČR je členem JA Worldwide a JA-YE Europe.

Více informací o programech a činnosti JA naleznete na www.jacr.cz.

Podpořte nás sdílením

facebook
Twitter
linkedIn
Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down