Výsledek výzvy k podání nabídek vyhlášené dne 16.1.2013 je k nahlédnutí zde.