Změna termínů pro přihlašování k MZ 2013.

Na základě legislativních změn dochází k posunutí termínů podání přihlášek k maturitní zkoušce.

Uvedené termíny jsou konečné a po těchto temínech nemůže být žák dodatečně přihlášen.

1. 12. 2012 termín předání vypněných a podepsaných přihlášek řediteli školy (včetně případného posudku SPU)
15. 12. 2012 termín předání údajů z přihlášek do Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání
20. 12. 2012 termín předání výpisu z přihlášky žákům

Více informací zde.