Výzva k podání nabídek

Dne 16.1.2013 byla vyhlášena Výzva k podání nabídek  – Pořízení vybavení elektrolaboratoří.

Zadávací dokumentace k výzvě je k dispizici zde.