Výzva k podání nabídek

Dne 23.1.2013 byla vyhlášena Výzva k podání nabídek  – Technologie pro dílnu hydrauliky.

Zadávací dokumentace k výzvě je k dispizici zde.