SOŠ Velešín se stala fakultní školou
Přírodovědecké Fakulty Jihočeské Univerzity

Udělení titulu SOŠ Velešín – fakultní škola Přírodovědecké Fakulty Jihočeské Univerzity od bezpochyby nejúspěšnější fakulty JČU lze pro SOŠ Velešín považovat za velikou poctu. Proč právě SOŠ Velešín, škola donedávna vnímaná jako učiliště strojařských oborů a Přírodovědecká Fakulta JČU?
Jde právě o počítačové obory, které jsou společným jmenovatelem obou těchto škol.

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity, prof.RNDr. František Vácha, Ph.D. a ředitel Střední odborné školy strojní a elektrotechnické ve Velešíně Ing.Bc. Milan Timko při udělování titulu ‚Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity‘.

něco z historie…

V roce 2002 na SOŠ Velešín vzniká obor Elektrotechnika – Počítačové systémy s klíčovým předmětem ELPO – Elektronické Počítače. Na Přírodovědecké Fakultě Jihočeské Univerzity zároveň vzniká Ústav aplikované informatiky a počítačové obory vysokoškolského stupně. Málokdo v té době tuší, že právě ELPO bude v budoucnu pro Přírodovědeckou Fakultu důvodem udělení titulu SOŠ Velešín Fakultní škola.