Jihočeský kraj podpořil kroužek programování na SOŠ Velešín

Jihočeský kraj podpořil technické kroužky na SOŠ strojní a elektotechnické Velešín

sos Projekt byl financován Jihočeským krajem z grantového programu
Podpora technického vzdělávání pro rok 2017.

Projekt byl zaměřen na organizaci kroužku programování pro žáky SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín. Kroužek probíhal po skončení řádné výuky žáků. Tématy kroužků byla problematika programování.

Projekt byl zaměřen na organizaci kroužku programování pro žáky SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín. Kroužek probíhal po skončení řádné výuky žáků. Účastníci kroužku se seznámili s algoritmickým myšlením a různými druhy programovacích prostředí a jazyků. Účastníci kroužku si osvojili i praktiky přímého programování hardwaru a různé elektroniky. Naučili se algoritmizovat úlohu a řešit zadané problémy. Naučili se jak porozumět zadání úkolu, určit jádro problému, získat informace k řešení problému, navrhnout řešení a jeho varianty, vyhodnotit a ověřit správnost postupu a dosažené výsledky. Uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace. Spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).

Podpořte nás sdílením

facebook
Twitter
linkedIn
Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down