Informujeme všechny žáky a jejich zákonné zástupce, že od 1. 6. 2020 bude možné dobrovolně pokračovat ve studiu předmětu Odborný výcvik, resp. Praxe na oboru EPS. Tato výuka je určená žákům 1.-3. ročníků maturitních oborů a žákům 1.-2. ročníků učebních oborů.

Učitelé odborného výcviku pro Vás ve Škole online připravili pro každý den Školní akci, do které se můžete dobrovolně přihlásit. Odborný výcvik bude probíhat v souladu se stanoveným rozvrhem, který platil do 11. března 2020.

Postup přihlášení na Školní akci ve Škole online:

  • Ostatní moduly >> Zápis na školní akce >> Přehled akcí

Při příchodu do školních dílen je nutné předložit Čestné prohlášení o bezinfekčnosti, vyplněné a podepsané jak žákem, v případě nezletilosti i zákonným zástupcem. Dále je nutné mít s sebou dvě roušky a igelitový sáček. Čestné prohlášení je možno stáhnout na stránkách naší školy nebo na stránkách MŠMT. Žáci vykonávající odborný výcvik ve firmách BoschEngel se řídí pokyny těchto firem.

Výše uvedené informace byly poslány zprávou všem žákům a jejich zákonným zástupcům prostřednictvím Školy online.