Informace k realizaci odborného výcviku

Informujeme všechny žáky a jejich zákonné zástupce, že od 1. 6. 2020 bude možné dobrovolně pokračovat ve studiu předmětu Odborný výcvik, resp. Praxe na oboru EPS. Tato výuka je určená žákům 1.-3. ročníků maturitních oborů a žákům 1.-2. ročníků učebních oborů.

Učitelé odborného výcviku pro Vás ve Škole online připravili pro každý den Školní akci, do které se můžete dobrovolně přihlásit. Odborný výcvik bude probíhat v souladu se stanoveným rozvrhem, který platil do 11. března 2020.

Postup přihlášení na Školní akci ve Škole online:

  • Ostatní moduly >> Zápis na školní akce >> Přehled akcí

Při příchodu do školních dílen je nutné předložit Čestné prohlášení o bezinfekčnosti, vyplněné a podepsané jak žákem, v případě nezletilosti i zákonným zástupcem. Dále je nutné mít s sebou dvě roušky a igelitový sáček. Čestné prohlášení je možno stáhnout na stránkách naší školy nebo na stránkách MŠMT. Žáci vykonávající odborný výcvik ve firmách Bosch a Engel se řídí pokyny těchto firem.

Výše uvedené informace byly poslány zprávou všem žákům a jejich zákonným zástupcům prostřednictvím Školy online.

Podpořte nás sdílením

facebook
Twitter
linkedIn
Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down