Informace k přijímacímu řízení

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021

Termín zkoušky: 8. června 2020

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí. 

Harmonogram:

  • matematika
    • začátek zkoušky 8:30 hodin
  • český jazyk a literatura
    • začátek zkoušky 10:55
    • začátek zkoušky 11:20 (uzpůsobení zkoušky O-25)
    • začátek zkoušky 11:30 (uzpůsobení zkoušky O-50)

Oproti běžným pravidlům může uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou. Dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut více času) a test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut více času).

Výsledky budou zveřejněny nejpozději do 16. června 2020 na veřejně přístupném místě ve škole a současně také na webu a facebooku školy.

Termín pro odevzdání zápisového lístku je stanoven do 23. června 2020 (osobně ve škole, nebo k poštovní přepravě).

Na průběh jednotných přijímacích zkoušek se budou vztahovat pravidla ochrany zdraví na středních školách v průběhu přijímacích zkoušek.  Doporučujeme rodičům, aby se dostavili do školy alespoň půl hodiny před začátkem první zkoušky. Podrobnější informace o konání přijímacích zkoušek najdete v metodice od MŠMT.

Podpořte nás sdílením

facebook
Twitter
linkedIn
Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down