Informace k realizaci výuky pro žáky 1.-3. ročníků

Informujeme všechny žáky a jejich zákonné zástupce, že od 19.-24.6. 2020 bude možné dobrovolně navštěvovat školní budovu. Výuka žáků bude probíhat formou konzultací, které si určuje každý vyučující individuálně. Výuka se nebude řídit žádným pevným rozvrhem, ale vyučující mohou využít funkci “Události” nebo “Zápis na školní akce” (návod najdete ZDE) ve Škole online. Sledujte proto prosím pozorně Školu online a své emaily!

Konzultace jsou určeny pro všechny žáky 1.-3. ročníků maturitních oborů a žáky 1.-2. ročníků učebních oborů. Doporučujeme, aby tuto možnost využili hlavně žáci se slabším prospěchem a žáci, kteří mají za 1. pololetí z nějakého předmětu “Nehodnoceno”, a kontaktovali daného vyučujícího kvůli bližším informacím.

Výuka předmětů Odborný výcvik a Praxe probíhá za původních podmínek a podle sestaveného harmonogramu. Pokud by nastala situace, kdy by žák byl na Odborném výcviku, resp. Praxi a potřeboval by se zároveň zúčastnit konzultací ve škole, bude na tyto konzultace uvolněn. Musí ale o této situaci informovat dopředu svého vyučujícího.

Výuka se řídí následujícími pravidly:

  • žáci jsou povinni při vstupu odevzdat vyplněné čestné prohlášení o bezinfekčnosti – formulář ke stažení najdete ZDE (vytištěné tiskopisy budou k dipozici i ve škole, ale v případě nezletilých žáků je potřeba podpis zákonného zástupce)
  • žáci jsou povinni řídit se nařízeními stanovenými MŠMT, které najdete shrnuté ZDE (dodržování vzdálenosti, nošení roušek, …)
  • ve třídě může být maximálně 15 žáků

Podpořte nás sdílením

facebook
Twitter
linkedIn
Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down