Výdej maturitních vysvědčení proběhne ve školním salonku ve středu 24. 6. 2020 pro každou celou třídu zvlášť. Předávání bude probíhat bez přítomnosti rodičů. Harmonogram je následující:

  • IT4 – 8:30 hod.
  • EPS4 – 8:45 hod.
  • M4 – 9:00 hod.
  • MS4 – 9:15 hod.

V průběhu předávání bude probíhat fotografování, které bude zajišťovat pan učitel Radek Brůžek, poté bude možnost i společné fotografie.  Cena za společnou fotografii je 30 Kč. Maturitní ročníky tuto částku zaplatí rovnou na místě.

Výdej vysvědčení ostatních ročníků proběhne 26. 6. 2020 od 7:30 hod. v kmenových třídách. Výdej bude probíhat najednou pro celou třídu, i když třída má více než 15 žáků. Každý žák musí mít vyplněné a podepsané čestné prohlášení, pokud je již nedonesl dříve na konzultace.