Forma výuky

Na základě krizového opatření Vlády ČR a podle Protiepidemického systému PES, který je stále na stupni 5, bude výuka v období od 25. ledna 2021 probíhat stále distančním způsobem. Týká se to všech ročníků a také praktické výuky (tj. předměty Odborný výcvik, Praxe a některé předměty probíhající v laboratořích).

Stále platí, že na základě rozhodnutí MŠMT je možnost osobních konzultací ve škole. Jedná se o konzultace 1 učitel – 1 žák. Tyto konzultace jsou pouze po předchozí domluvě mezi vyučujícím a daným žákem. Budou probíhat i konzultace k předmětu Odborný výcvik. Upřednostněni budou hlavně žáci závěrečných ročníků.

V prostorách školy mají všechny osoby povinnost nosit roušku. Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech a s tím, že se nahlásí na sekretariátu školy.

Uzavření 1. pololetí šk. roku

  • Uzavření klasifikace za 1. pololetí proběhne podle již dříve naplánovaného termínu beze změn, tj. úterý 26. ledna 2021.
  • Jednodenní pololetní prázdniny proběhnou v pátek 29. ledna 2021 a vyučování bude probíhat opět zase od 1. února 2021 (forma výuky bude určena v závislosti na epidemiologické situaci).
  • Vysvědčení bude žákům rozdáno v rámci třídnické hodiny, která se bude konat nejpozději do tří dnů po návratu třídy do školy.