Úpravy maturit a závěrečných zkoušek pro šk. r. 2020/21

Dne 28. ledna 2021 MŠMT zveřejnilo změny v podmínkách maturitních a závěrečných zkoušek. Nejdůležitější informace jsou shrnuty níže.

Maturitní zkoušky

 • Didaktické testy (DT)
  • v jarním období proběhnou v původních termínech ve dnech 3.-5. května 2021
  • prodlouží se časový limit na jejich vypracování
   • český jazyk a literatura, cizí jazyky o 10 minut
   • matematika o 15 minut
  • stanovení mimořádného termínu DT pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/21, podali přihlášku k maturitní zkoušce do 1. 12. 2020 a
   • nemohli se k řádnému termínu DT dostavit z důvodu karantény/nemoci COVID-19
   • nevykonali DT v řádném termínu úspěšně a zároveň se jedná o žáky, kteří konali dobrovolnickou práci v zařízení poskytujícím zdravotnické či sociální služby (vztahuje se na žáky, kteří od 12. října 2020 do dne konání zkoušky odpracovali minimálně 160 hodin a tuto skutečnost doloží potvrzením z daného zařízení)
   • mimořádný termín DT proběhne v jarním zkušebním období (ve dnech 14.-16. června 2021)
 • Profilová část maturitní zkoušky
  • bude prodlouženo období, ve kterém se mohou konat profilové zkoušky, a to až do 25. června 2021
  • období pro složení praktické zkoušky bude prodlouženo až do 27. srpna 2021 (MŠMT umožní školám konat praktické vyučování i o prázdninách)
  • písemné (slohové) práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou zahrnuty do profilové části MZ (profilovou část MZ bude tvořit tedy pouze ústní zkouška)
  • MŠMT školám umožní stanovit náhradní způsob konání praktických zkoušek, změnu formy, délky i způsoby hodnocení
 • Vzdělávání ve 2. pololetí a ukončení posledního ročníku
  • k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který k ní podal přihlášku a který prospěl v 1. pololetí šk. r. 2020/21 (dokončení klasifikace nebo opravná zkouška bude žákovi umožněna do konce března 2021)
  • s ohledem na výpadek prezenčního vzdělávání je školám umožněno zaměřit se i ve 2. pololetí na předměty související s maturitní zkouškou a praktické vyučování
  • celkové hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí pak bude tvořeno pouze z hodnocení předmětů, které budou v tomto pololetí vyučovány

Závěrečné zkoušky – obory s dosažením středního stupně vzdělání s výučním listem

 • k závěrečné zkoušce bude připuštěn žák, který úspěšně ukončil 1. pololetí závěrečného ročníku oboru vzdělání (dokončení klasifikace nebo opravná zkouška bude žákovi umožněna do konce května 2021)
 • závěrečná zkouška se bude skládat ze dvou dílčích zkoušek
  • pro všechny žáky bude povinná praktická zkouška
  • druhá zkouška může mít písemnou, nebo ústní formu (formu mohou stanovit školy)
  • v případě písemné zkoušky se doba trvání prodlužuje o 30 minut
 • období pro konání závěrečné zkoušky se prodlouží do konce měsíce srpna 2021
 • vzdělávání ve 2. pololetí a ukončení posledního ročníku
  • s ohledem na výpadek prezenčního vzdělávání je školám umožněno zaměřit se i ve 2. pololetí na předměty související se závěrečnou zkouškou a praktické vyučování
  • celkové hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí pak bude tvořeno pouze z hodnocení předmětů, které budou v tomto pololetí vyučovány
 • žáci třetího ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou (obory MS a MSM) budou připuštěni k závěrečné zkoušce, pokud úspěšně ukončí třetí ročník a závěrečnou zkoušku budou konat v září 2021 za stejných podmínek, které se stanovují pro jarní období 2021

Vzorové maturitní didaktické testy

 • najdete na webu CERMATu – více informací najdete ZDE
 • najdete v aplikaci InspIS SETmobile od České školní inspekce – více informací najdete ZDE

 

Zdroj informací: web MŠMT

Podpořte nás sdílením

facebook
Twitter
linkedIn
Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down