Dne 10. března 2021 MŠMT zveřejnilo změny v podmínkách maturitních a závěrečných zkoušek. Nejdůležitější informace jsou shrnuty níže.

K lednových úpravám dochází navíc k následujícím změnám

  • posun termínů didaktických testů na 24., 25. a 26. května 2021
  • mimořádný termín pro ty, kteří se nebudou moci účastnit řádného termínu z důvodu karantény či onemocnění covid-19, se bude konat 7., 8. a 9. července 2021
  • pro všechny žáky pak dobrovolná ústní zkouška z českého a cizího jazyka
  • prodloužení termínu na praktickou zkoušku až do 27. srpna 2021

Stále platí

  • prodloužení časového limitu na vypracování didaktických testů
    • český jazyk a literatura, cizí jazyky o 10 minut (tj.  ČJ 85 minut, cizího jazyk 110 minut)
    • matematika o 15 minut (tj. 135 minut)
  • zrušení písemné (slohové) práce

Konkrétní harmonogram maturitních a závěrečných zkoušek našich žáků bude zveřejněn v následujících dnech na stránce Maturitní a závěrečné zkoušky.

 

Zdroj informací: web MŠMT