První dny nového školního roku proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3krát po sobě a to za následujících podmínek:

  • První test se provede ve vestibulu školy vždy v čase 6:30-7:30 hodin
    • 2.-4. ročníky ve středu 1.9.2021
    • 1. ročníky až ve čtvrtek 2.9.2021
  • Druhý a třetí test proběhne v termínu 6. září a 9. září 2021 pro všechny třídy najednou ve vestibulu školy v čase 6:30-7:30 hodin
  • Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně ukončené očkování nebo neuběhlo více než 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19

Žáci a rodiče 1. ročníků nebudou tedy první den školy testovaní, proto musí po celou dobu přítomnosti ve škole mít nasazeny ochranné pomůcky, tj. respirátor nebo nanorouška.

Ostatní žáci vyšších ročníků se po škole pohybují také s nasazenými ochrannými pomůckami, ve třídě je možné si je ale sundat.