Projektový den s Arduinem na domově mládeže

Dne 12.10.2021 proběhl na domově mládeže v rámci projektu “Společné vzdělávání na SOŠ SE Velešín” reg. číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0015474, projektový den s Arduinem.

Účastnící se žáci pod vedením pozvaného odborníka z praxe a našeho vyučujícího připravili pro ubytované žáky večerní blok zaměřený na mikrořadič Arduino. Pro žáky byly připraveny komplexní pracovní úkoly, při nichž žáci samostatně řešili určité problémy a situace. Pomocí této výukové metody byli žáci vedeni k samostatnému zpracování určitých komplexních úkolů či řešení problémů spjatých s životní realitou. Žáci pracovali individuálně nebo ve skupinách, dle povahy řešeného problému, za účelem dosažení konkrétního řešení problému. Řešené problémy využívaly mezipředmětových vztahů. Žáci se učili samostatnému řešení úkolů, vzájemné spolupráci a respektu, odpovědnosti, využívání svých znalostí, práci s různými informačními zdroji a řešení problémů.

Podpořte nás sdílením

facebook
Twitter
linkedIn
Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down