Řada našich absolventů pokračuje studiem na vysoké škole převážně se strojním, elektrotechnickým nebo informačním zaměřením. Jsme rádi, když s nimi neztratíme úplně kontakt a víme, jak se jim daří v jejich dalším studiu.

Bývalí žáci oboru Elektrotechnika – počítačové systémy David Krabec a Pavel Novotný si velmi dobře vedou na Fakultě elektrotechnické ZČU a byli dokonce oceněni Cenou děkana FEL. Tato cena je udělována za výborné studijní výsledky i výrazné odborné, sportovní a další aktivity.

Gratulujeme a přejeme další úspěchy.

Dopis děkana FEL ZČU

Dopis děkana FEL ZČU o ocení studentů