Reklamní polep autobusu navržený žáky

Ve 2. pololetí škola odstartovala dlouhodobý školní projekt, ve kterém si studenti mohou ověřit svoji kreativitu v oblasti tvorby reklamy s konkrétním zadáním. Za vznikem projektu je majitel firmy Rail bus, s.r.o., pan David Keliš, který nabídl škole jeden ze svých meziměstských autobusů pro polep reklamou naší školy. A to je hlavní úkol pro naše žáky – návrh reklamy na velký objekt – autobus, konkrétně Karosa C954E.

Žáci pracují podle standardního postupu realizace reklamní firmou. Mají již za sebou měření autobusu, který si vlastnoručně pomocí metrů a schůdků kousek po kousku změřili a zakreslili. V hodinách předmětu Digitální média pak svá měření převedou do modelu autobus v křivkách.

Externím poradcem pro zpracování grafického návrhu je reklamní firma Hruška reklama. Minulý týden připravila pro žáky dvouhodinový workshop. Program workshopu se moc povedl. Pan Václav Hruška na konkrétním příkladu polepu autobusu, realizovaným jeho firmou, žákům vysvětlil, jak správně postupovat, čeho se vyvarovat a další zkušenosti při realizaci tak velkého projektu. Na ukázkách reklam z celého světa rozebral nejčastější chyby a současně pro inspiraci promítl ukázky toho nejlepšího.

Žáci mají nyní před sebou měsíc na realizaci vlastního návrhu. Poté proběhne výstava dodaných návrhů a formou soutěže bude vybrán vítězný návrh pro realizaci. Koncem června doufáme, že bude před školou stát autobus s autorským reklamním polepem našich žáků.

Podpořte nás sdílením

facebook
Twitter
linkedIn
Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down