Dne 19. 4. 2022 se třídy MOK1 a IT1B zúčastnily besedy v rámci protidrogové prevence. Besedu vedl por. Bc. Milan Bajcura. Žáci se dozvěděli nové a zajímavé informace v oblasti zneužívání návykových látek, zároveň byli poučeni o trestní odpovědnosti.