Učitelé se zapojili do programu Erasmus+

Učitelé velešínské střední odborné školy strojní a elektrotechnické absolvovali s projektem Erasmus+ kurz anglického jazyka na Kypru

Erasmus+ logo

V červenci 2023, v rámci programu Erasmus+, absolvovali dva naši učitelé intenzivní dvoutýdenní jazykový kurz angličtiny General English Intensive + One-to-one lessons. Kurz probíhal ve vzdělávacím centru Bayswater Cyprus ve městě Limassol na Kypru.

Jazykový kurz angličtiny byl rozdělený do tří částí. První polovinu dopoledne probíhala výuka tzv. jeden na jednoho. Jednalo se o dialog s rodilou mluvčí. „Tuto část považuji za nejlepší z celého kurzu, protože jsem se zdokonaloval v mluveném slově a komunikaci s rodilou mluvčí.“ uvádí učitel Ing. Jindřich Marischka.

Druhou polovinu dopoledne výuka probíhala ve třídách. Zde se probírala gramatika podle učebnic English File Oxford a ta se následně procvičovala pomocí cvičení a poslechů. Odpolední část po obědě byla zaměřena na opakování probraného učiva napříč celým kurzem.

Ve volném čase, v odpoledních hodinách, naši učitelé měli možnost absolvovat vzdělávací výlety, které organizovala škola. Jednalo se o návštěvu starého města Limassol, místní hrad, prohlídku muzea a výlet za památkami Kypru. Akce probíhaly v anglickém jazyce a bylo možno si promluvit se spolužáky z jiných zemí i mimo školu.

Mohu zodpovědně říct, že jazykový kurz splnil mé očekávání na 100 % a v anglickém jazyce jsem se výrazně zdokonalil, a to hlavně v mluvené formě. Věřím tedy, že anglický jazyk lépe využiji nejen během své výuky, ale i v zahraničí při školních sportovních akcích a lyžařských kurzech, kdy je potřeba řešit rychle a aktivně různé a nenadálé situace. V neposlední řadě ji využiji při samostudiu v odborných článcích a literatuře potřebné k výuce.“ shrnuje učitel Mgr. Tomáš Daševský.

Pro další zlepšení jazykových dovedností by bylo potřeba mnohem více času. Jazykový kurz mě přesvědčil o tom, že mám ve výuce angličtiny dost nedostatků. Jako hlavním problémem se mi zdá nedostatečná slovní zásoba. Přesto jsem se zdokonalil v mluveném slově. Jelikož většina odborných textů je vydávána v angličtině, tak budu žákům některé zajímavé články předkládat v angličtině a společně pak dané texty rozebereme.“ uzavírá Ing. Marischka.

Oba učitelé se shodují na tom, že se i nadále budou věnovat studiu tohoto jazyka a vzdělávat se v anglickém jazyce. Takováto zkušenost s cizím jazykem byla pro ně velice cenná a doporučují ji všem, kteří mají zájem se zdokonalit a prohloubit své znalosti.

Více informací o projektu Erasmus+ na naší škole lze na najít na webové stránce Erasmus+.

Galerie k článku

Podpořte nás sdílením

facebook
Twitter
linkedIn
Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down